Posjeti Jasku!

Što vidjeti

Sakralni objekti

Franjevački samostan i Crkva sv. Marije

Ovo izvanredno sakralno zdanje spada u najvišu kategoriju spomeničke vrijednosti u Hrvatskoj. Gotička jezgra izgrađena je u 16. stoljeću, a podizanjem istočnog i zapadnog krila početkom 18. stoljeća, samostan i crkva dobivaju barokni karakter. Posebnosti zdanja svakako su bogat barokni inventar i brojne umjetnine. Na poziv bana Tome Erdödya, proslavljenog pobjednika nad turskom vojskom kod Siska (1593.) u Jastrebarsko su 1602. godine došli franjevci iz Bosne koji su prvotno bili u napuštenom dominikanskom samostanu. Zahvaljujući novčanoj potpori obitelji Erdödyja obnovili su samostan i podigli impresivnu crkvu.

Interijer: Glavni mramorni oltar iz 1734. godine djelo je Giovannia de Rossija, a dojam upotpunjuje slika Uznesenja Marijina, djelo Valentina Metzingera, slikara iz ljubljanskog baroknog kruga.

U sklopu samostana nalazi se knjižnica koja čuva vrijedne knjige i stare zemljopisne karte. 

Info: tel. +385 1 6282 110

Crkva sv. Nikole

Župna crkva Sv. Nikole u Jastrebarskom, čiji prvi spomen seže u 1257. godinu kada Jastrebarsko dobiva povlasticu slobodnog kraljevskog grada. Današnji izgled crkva dobiva krajem 19.st.

Vrijeme gradnje je u razdoblju od 1772. do 1775. godine. U crkvi se nalazi nadgrobna ploča bana Petra Erdödyja iz 1567. te vrijedna barokna propovjedaonica iz 1759. godine. Glavni oltar sv. Nikole iz 1913. rađen je po nacrtu Hermana Bolléa, a bočni oltari sv. Roka i sv. Florijana iz 1922. po nacrtu Stjepana Podhorskog. Slike sv. Ćirila i Metoda i sv. Tri kralja rad su Marka Rašice iz 1922., a u crkvi su i Hefererove orgulje iz 1894. godine. Ova građevina je posebna po tome što se spominje 1257. godine u povelji Bele IV. i nalazi se u popisu arhiđakona goričkog Ivana iz 1334. godine. U današnjem obliku nalazi se na mjestu gdje je stajala od starine. Nakon potresa 1880. crkva je restaurirana, pročelje preoblikovano, a ostao je ulaz uokviren kamenim baroknim dovratkom s polukružnim nadvratnikom i godinom 1775.

Info: Župni ured Jastrebarsko, tel. +385 1 6281 756

Kapela B.D.Marije Snježne (Volavske)

Čuvena kapela Blažene Djevice Marije Snježne u Volavju smještena je usred naselja i okružena zidanom ogradom s baroknim portalom iz 1732. godine. Crkva je bogato oblikovana klesarskim detaljima i ima vrijedan barokni inventar. Prvotno je sagrađena srednjovjekovna kapela iz 15.st., da bi 1704. godine bila dovršena nova crkva. Zvonik je iz 17.st., a u 18.st. je povišen.

Interijer: Monumentalni barokni glavni oltar datira iz 1706. godine koji zajedno s četiri ostala barokna oltara čine jednu od najpotpunijih cjelina sakralne skulpture s kraja 17. i početka 18. st. u kontinentalnoj Hrvatskoj.

Posebnost: Nadaleko poznata proštenjarska kapela gotička je građevina, barokizirana početkom 18. st. Crkva je iznimno zanimljive kompozicije, koja spaja uzdužno tijelo starije građevine i dvanaesterokutno svetište. Dogradnju i uređenje naručio je Mirko Erdödy (1707. - 1709.) kada je napravljen lijep kompleks opasan cinktorom s baroknim portalom (1732.). Inventar crkve neobično je bogat. Za visoku kvalitetu vjerojatno je zaslužan njihov naručitelj pukovnik Pavao Andrassi. Sačuvan je kip Marije s Djetetom iz 17. stoljeća koji se iznimno štuje. Cijeli sklop ističe se izvanredno bogatim oblikovanjem i zadiranjem masa, bogate opreme i detaljima klesarskih radova koji se kvalitetom izdvajaju te se sklop ističe u nizu sakralne arhitekture jastrebarskog kraja kao jedan od najvrednijih spomenika sakralne arhitekture.

Info: Kontakt: Župni ured Petrovina, tel. +385 1 6286 099

Crkva sv. Petra

Crkva sv. Petra u Petrovini jedinstveni je spomenik kulture jaskanskog kraja najviše spomeničke vrijednosti. Prvi put se spominje na popisu župa 1334. godine. Neprocjenjive su prelijepe freske iz prve polovice 15. stoljeća, starogotska rebra u svetištu, zvonik građen prije 1668. te oltari Arhanđela Mihaela i Žalosne gospe koji se ubrajaju u najljepše manirističke oltare sjeverozapadne Hrvatske.

Godina gradnje: Najstariji dijelovi crkve potječu od gotičke građevine koja datira negdje oko 1440. godine.

Interijer: U unutrašnjosti su sačuvani gotički svodovi, profilirana rebra svetišta i freske, sve u stilu kasne gotike. Osobito su vrijedne freske visoke kvalitete izrade i motiva Pasije (Muke Kristove, što je jedini takav primjer u sjevernoj Hrvatskoj). U lađi su sačuvani maniristički oltari iz 17. stoljeća posvećeni Mihaelu Arhanđelu i Žalosnoj gospi koji se ubrajaju u najljepše manirističke oltare sjeverozapadne Hrvatske; kasnomaniristički oltar iz 17./18.st. sv. Antuna u bočnoj kapeli; drvena propovjedaonica te orgulje iz 1821. godine.

Posebnost: Crkva spada u najstariju i najznačajniju sačuvanu srednjovjekovnu građevinsku cjelinu u jastrebarskom kraju. Zvonik je podignut prije 1668. godine i jedan je od najstarijih na ovom području. Kasnije dograđena barokna kapela Sv. Antuna (oko 1730.) ne narušava osnovni izgled građevine.

Info: Kontakt: Župni ured Petrovina, tel. +385 1 6286 099

Kapela sv. Franje Ksaverskog

Kapela Sv. Franje Ksaverskog na Plešivici smještena je na brežuljku izvan naselja. Sagrađena je na mjestu starije kapele, a na pročelju se u niši nalazi skulptura Sv. Franje Ksaverskog. Vrijeme gradnje: 1752. - 1757.

Interijer: Posebno su vrijedni barokni oltari: glavni, sv. Franje Ksaverskoga (oko 1770.) s bogatom ornamentikom, oltar Majke Božje Žalosne (oko 1741.) s prizorom Pietà i bočnim svetačkim kipovima, te oltar sv. Urbana (oko 1683.) s očuvanom slikom Blažene Djevice Marije na atici (početak 18. st.) i slikom sv. Urbana iz 1887. (djelo franjevca Prokopa Golda). Vrijedna je i drvena oslikana propovjedaonica (oko 1760.), te slika Marije od sedam žalosti (početak 18. stoljeća).

Posebnost: Biser barokne arhitekture, spominje se u 17. stoljeću kao mala drvena kapela. 1680. godine izgrađena je na istom mjestu nova zidana kapela, koja je 1741. obnovljena te pregrađena između 1752. i 1757., kada se osmerokutna osnova proširuje s tri polukružne kapele i postaje rijedak primjer baroknog trolisnog tlocrta, s monumentalnim konkavnim zabatnim pročeljem, zvonikom (dovršen 1754.) i sakristijom.

Info: Župni ured Jastrebarsko, tel. + 385 1 6281 756

Grkokatolička crkva Preobraženja Gospodnjeg

Pastroralni centar je osnovan po križevačkom vladici Slavomiru Mikovšu 11. listopada 2007. godine. Crkva pastoralnog centra podignuta je u bizantskom stilu 2011. godine kao spomen hram povodom 400. obljetnice uspostave Marčanskog vladičanstva. Dimenzije crkve su: dužina 22 m, a širina 10 m. Crkva ima zvonik visine 20 metara.  Crkva je posvećena po vladici Nikoli Kekiću 19. svibnja 2012.g. Prilikom posvete u oltar crkve ugrađene su moći blaženog Alojzija Stepinca. Unutar hrama nalazi se jedinstvena korska ograda umjetnički izrađena u kovanom željezu na kojoj se nalazi vladičanski grb križevačkog biskupa Nikole Kekića. Crkva posjeduje jedinstveni ručno vezeni epitrahilj s motivima žumberačkog narodnog veza. U crkvi se nalaze moći Sv. Šimuna.

Pastoralni centar ima vlastiti samostojeći objekt koji služi kao župni ured.
Pastoralni centar posjeduje pokraj crkve i 2500 m² vlastitog zemljišta sa malim voćnjak

Info: župnik Milan Stipić, tel: + 385 99 736 5633

 

Fotogalerija

Panoramska šetnja

Kamere uživo

Vrijeme u Jaski

  • 24°C
  • Vj. 2km/h
  • Vl. 100%
Prognoza za 6 dana

Pošaljite E-razglednicu iz Jastrebarskog

Instagram Facebook

Pratite nas i na društvenim mrežama!